Friends Online

Bus-wallpapers

Arbetsmiljö

arbetmEn bra arbetsmiljö innebär minskad risk för att drabbas av olyckor eller sjukdomar i arbetet och ger en ökad trivsel på arbetsplatsen. Följdeffekten blir färre sjukskrivningar och ofta ökat flyt i verksamheten. Man kan undvika stress och kvalitets- försämringar. I slutänden ger en bra arbetsmiljö en bättre ekonomi för hela företaget. Hänsyn till arbetsmiljön ska ingå som en naturlig del i alla beslut som rör arbetet och arbetsplatsen.
 

En bra arbetsmiljö skapar en attraktiv arbetsplats. Det gör det lättare att rekrytera och behålla personal. Det är arbetsgivaren som har huvud- ansvaret för arbetsmiljön och som ska se till att de krav som arbetsmiljölagen ställer uppfylls. Men arbetsmiljöarbetet bygger på samverkan. Arbetsmiljö omfattar inte bara de traditionella arbetarskyddet och fysiska frågor. Det handlar lika mycket om de psykologiska och sociala frågorna. Arbetsmiljö arbetet gäller allt som påverkar människor i deras arbete.